Oddíl sportovního šermu , OREL jednota Hradec Králové

Jana Koziny 560/2 Hradec Králové, 500 03

č.ú. 236698337/0300 ČSOB
+420 602 583 208
serm@sermhk.cz

Oddíl sportovního šermu OREL Hradec Králové přijímá nové členy.

Šerm je jedním z nejstarších sportů tradičním olympijským sportem individuálním bojovým sportem, který plnohodnotně rozvíjí jak fyzickou kondici sportovce, tak i jeho osobnost ve svém moderním pojetí sportem, ve kterém se přibližně stejnou měrou uplatňují fyzické i psychické schopnosti jednotlivce sportem, který podporuje rozvoj tvořivého myšlení sportem, kterému se lze aktivně věnovat od školních let až do pozdního věku jedním z nejbezpečnějších sportů vůbec sportem, který vás naučí smyslu pro fair-play více na : www.czechfencing.com

V oddíle šermu uvítáme chlapce i dívky starší 9-ti let, kteří mají zájem se věnovat šermu nebo si i jen tento krásný sport vyzkoušet. Během celého šermířského výcviku klademe důraz na všeobecnou sportovní průpravu. Šermířské dovednosti si děti / začátečníci / osvojují především hrou.

Napište nám